Het behalen van je bachelordiploma

Bijna klaar met je bachelor, en denk je aan afstuderen? Lever dan het afstudeerformulier uiterlijk de laatste werkdag van de maand voor je geplande afstuderen in.

Afstuderen tussen september en juni

" alt="" />

De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele diplomadatum. Het formulier moet uiterlijk op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de diplomadatum worden ingeleverd. Als je onderdelen al wel hebt afgerond maar nog wacht op de beoordeling dan kun je dat aangeven in het formulier. Het cijfer van het bachelorswerkstuk moet twee weken voor de uiteindelijke afstudeerdatum zijn ingeleverd.


Afstuderen in augustus

Voor studenten die hun laatste resultaat na juni hebben behaald is er de mogelijkheid om als diplomadatum de laatste werkdag van augustus te krijgen. Het formulier moet dan wel uiterlijk 1 juli zijn ingeleverd. Alle op 1 juli nog niet behaalde onderdelen moeten op het formulier worden vermeld. De bijbehorende resultaten moeten uiterlijk 15 augustus bekend zijn bij de onderwijsadministratie van je opleiding.

Scriptierepositorium

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt gebruik gemaakt van het scriptierepositorium om scripties digitaal op één plek op te slaan. Het Scriptierepositorium is een online archief voor scripties van de Universiteit Leiden. Studenten wordt daarom gevraagd om hun scriptie digitaal aan te leveren aan het repositorium. Het gaat hierbij om een digitale kopie (in PDF) van de finale beoordeelde versie van de scriptie.

Scripties kunnen openbaar zijn voor de buitenwereld of onder embargo in het repositorium worden opgenomen. Voor openbaarmaking moeten zowel de begeleider als de student toestemming geven. Vergeet niet het consentformulier in te vullen en bij de onderwijsadministratie in te leveren (kan ook digitaal). Indien een van beide partijen voor onder embargo kiest dan zal de scriptie onder embargo opgenomen worden in het repositorium.

Let op: het scriptierepositorium accepteert slechts één upload per student. Herziene versies zullen daarom niet worden aanvaard. Het cijfer van de scriptie kan niet geregistreerd worden totdat het werkstuk geüpload is in het scriptierepositorium en het consentformulier bij de administratie is.

Bachelor afstudeerformulier

Volg de stappen die beschreven staan in het Bachelor afstudeerformulier. Lever deze ingevuld en met de benodigde bijlages in bij de onderwijsadministratie van je opleiding.

Heb je vragen over het formulier en de procedure? Neem dan contact op met je studiecoördinator.