Prof. Dr. J.C. (Jaap) de Jong

Position:
 • Professor
Expertise:
 • Journalism and new media
 • Modern rhetoric/language use Dutch


Telephone number: +31 (0)71 527 2137
E-Mail: j.c.de.jong@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden Univ Centre for Linguistics, LUCL Journalistiek en Nieuwe Media
Office Address: Witte Singel-complex
P.N. van Eyckhof 4
2311 BV Leiden
Room number 0.02a
Telephone number: +31 (0)71 527 2137
E-Mail: j.c.de.jong@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden Univ Centre for Linguistics, LUCL Journalistiek en Nieuwe Media
Office Address: Witte Singel-complex
P.N. van Eyckhof 4
2311 BV Leiden
Room number 0.02a


Research

 • modern rhetoric
 • stylistics
 • rhetorical and stylistical analysis of journalism

Publications

 • Andeweg, Bas., & Jong, Jaap. de (2004).De eerste minuten. Attentum, docilem en benevolum in d einleiding van toespraken. Dissertation Radboud Universiteit Nijmegen (566+1000 pp.) (DenHaag: Sdu Uitgevers). http://www.deeersteminuten.nl/ (summary in English)
 • Jaap de Jong & Bas Andeweg ‘Writer expectations and audience reception of Dutch policy speeches’ In: Lodz papers of Pragmatics (2006) Special issue on discourse in organizations Chris Braecke, Geert Jacobs, Katja Pelsmaekers & Tom Van Hout (guest-eds.) pp.105-132
 • Andeweg, B.A., & Jong, J.C. de (2006).Start with a story: Theory versus practice of the anecdote as speech introduction technique. In P. Gillaerts & P. Shaw (Eds.), The map and the landscape. Norms and practices in genre (pp. 169-196). Frankfurt am Main: Peter Lang A.G.
 • With Elling, R., Andeweg, B.A., Swankhuisen, C. ( 2005). Rapportagetechniek, Handboek.3e herz. dr. Groningen: Wolters Noordhoff.
 • Jong, J.C. de, B.Andeweg e.a. (2004). De speeches van OCenW. Retorische analyse en ontvangst bij publiek en pers. Onderzoeksrapport uitgevoerd door Afdeling Taalbeheersing, Opleiding Nederlandse Taal en Letteren. Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).
 • Andeweg, B.A.,&Jong, J.C. de (2003). ‘Hoe begint de minister? Een retorisch exordiummodel toegepast op departementale toespraakinleidingen.’Tijdschrift voorTaalbeheersing, 25(1), 34-56
 • With Burger, P. (2002).Handboek Stijl, Adviezen voor aantrekkelijk schrijven (2e druk).Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • With Bas Andeweg & Hans Hoeken ‘“May I have your attention?” Exordial Techniques in informative oral presentations’ Technical Communication Quarterly 7 (1998) 3, pp. 271-284.
Interview

Current teaching interests

 • Modern Rhetoric
 • Document design  
 • Stylistics of Dutch
 • Political speeches  
 • Rhetoric for diplomats (Campus Den Haag)
 • Rhetoric for engineers (TopTech)

Curriculum Vitae

1979-1988 Study of Dutch Rhetoric, Linguistics and Literature, Stylistics (major) and Theatre History (minor) at Leiden University
1985-1987 Student Assistant of Didactics at Leiden University
1988-2000 Lecturer of Modern rhetoric (Applied linguistics) at Delft University of Technology.
1991 - present Co-editor of language journal Onze Taal
1999 - present Lecturer of Modern rhetoric (Taalbeheersing) Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Leiden University.
2000 - present Chairman of Praktijkstudie Journalism and New Media
2001 - 2009 Co-editor of Forum, the newsmedium of the Faculty of Humanities Consulting editor http://www.neerlandistiek.nl/.
2004 PhD De eerste minuten, Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken (with Bas Andeweg; Radboud University Nijmegen)
2006 - present
2010 - present
Contributor to Communicatie, vakblad voor Communicatieprofessionals http://www.communicatieonline.nl/
Professor of Journalism and New media

Last Modified: 11-12-2015