Dr. G. (Geert) Warnar

Position:
  • Researcher
Expertise:
  • Dutch language and culture
  • Medieval literature


Telephone number: +31 (0)71 527 2158
E-Mail: g.warnar@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Centre for the Arts in Society, Oude Nederlandse L&C
Office Address: Witte Singel-complex
P.N. van Eyckhof 3
2311 BV Leiden
Room number 1.05a


Research

'Mobility of Ideas and Transmission of Texts. Vernacular Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550)', Marie Curie Programmma (Zevende Kaderprogramma) More information  

Publications

Augustijnken in Pruisen. Over de drijfveren van een Middelnederlandse dichter en literatuur binnen de Duitse Orde. In: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005) pp. 101-139.

Ruusbroec op bed. Over leefregels en leermeesters in Middelnederlandse teksten. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121 (2005) pp. 117-130.

Studeren in duytschen boeken van geestelicheden. Het Middelnederlands als literatuurtaal in de veertiende eeuw. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 11 (2005) pp. 110-126.

Redactie met Paul Hoftijzer, Kasper van Ommen & Jan Just Witkam:
Bronnen van kennis. Onderzoekers over de collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Leiden, Primavera Pers, 2006. 

Ruusbroec. Literature and Mysticism in the Fourteenth Century, translated by Diane Webb (Leiden & Boston: Brill, 2007). Brill’s Studies in Intellectual History 150. [Engelse vertaling van Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003)]

Last Modified: 10-12-2015