Dr. B. (Bram) van Oostveldt

Position:
  • Onderzoeker
Onderzoek

Vanaf 1 september 2013 ben ik deeltijds betrokken bij het onderzoeksproject Elevated Minds, dat wordt mogelijk gemaakt door een ERC Starting Grant. Als postdoc verricht ik onderzoek naar de invloed van het sublieme en aanverwante begrippen op theater en spektakel in het Frankrijk van Lodewijk XIV. Hierbij richt ik mij niet zozeer op de drama-literaire kwaliteiten van de theatertekst als wel op de visuele en auditieve aspecten van de opvoering: hoe die gevoelens van angst, verwondering en overweldiging kunnen oproepen en hoe deze ook worden ingezet in de cultuurpolitiek van een absoluut vorst als Lodewijk XIV.

Naast zijn onderzoek in Leiden is Bram van Oostveldt ook nog deeltijds werkzaam als UD Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Onderwijsactiviteiten

Geen, op enkele gastcolleges na

Curriculum vitae

‘Als theaterhistoricus doe ik onderzoek naar de effecten van podiumkunsten en naar de historische variabele noties van theatraliteit in de Lage Landen en Frankrijk in de vroegmoderne en moderne tijd. Het doel van mijn onderzoek bestond en bestaat er steevast in om de opvoering in haar breedst mogelijke perspectief als vertrekpunt te nemen en te achterhalen wat de ervaring hiervan kan zijn op de historische toeschouwer en hoe dit past binnen een breder cultuurhistorisch perspectief.’

Proefschrift
‘In mijn proefschrift Tranen om het alledaagse. Het verlangen naar natuurlijkheid in drama en theater in de Oostenrijkse Nederlanden (Universiteit Gent, handelseditie 2013) deed ik een begripshistorisch onderzoek naar de noties natuur en natuurlijkheid in de Franse achttiende-eeuwse drama- en theatertheorie (met een hoofdaccent op Diderot, Voltaire en Rousseau) en de wijze waarop die in de bloeiende Brusselse theatercultuur uit de tweede helft van de achttiende eeuw werden gerecipieerd. Wat hierbij vooral opviel, is hoe verbazend snel dit Brusselse intellectuele en artistieke klimaat de discussies uit Parijs over het burgerlijk drama en over een bijbehorende, meer sentimentele en op natuurlijkheid gerichte acteerstijl oppikte en die ook met veel succes realiseerde in het Brusselse theaterleven.’

Last Modified: 10-12-2015