Dr. K.J.J. (Korrie) Korevaart

Position:
  • Institute manager


Telephone number: +31 (0)71 527 2166
E-Mail: k.j.j.korevaart@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Centre for the Arts in Society, CAS Stafbureau
Office Address: GEEN VERZENDING, IN- OF EXTERN
Curriculum vitae

Werkervaring
2009-: instituutsmanager Leiden University Centre for the Arts in Society
2001-2009: secretaris-directeur Faculteit der Kunsten (Universiteit Leiden)
1999-2001: senior beleidsadviseur (Bestuursbureau, Universiteit Leiden)
1989-2009: universitair docent Nederlands (opleiding Nederlands, Universiteit Leiden)
1989-1999: ambtelijk secretaris (opleiding Nederlands, RU Leiden)
1983-1987: wetenschappelijk assistent (opleiding Nederlands, RU Leiden)
1982: wetenschappelijk ambtenaar (opleiding Nederlands, RU Leiden)
1983: taaldocent Nederlands (Erasmus Universiteit Rotterdam)
1982-1983: docent Nederlands scholengemeenschap Mercurius (Vlaardingen)
1979-1986: begeleiding leesgroepen Nederlandse literatuur

Opleiding
30 mei 2001: promotie in de Letteren (Universiteit Leiden)
1982: doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde (Rijksuniversiteit Leiden), specialisatie Nederlandse letterkunde negentiende eeuw (cum laude)
1974: gymnasium-A (Rijksscholengemeenschap Brielle)

Nevenactiviteiten: bestuurservaring, commissiewerk, etc.
2014-: redactielid Terebinth. Tijdschrift voor funeraire cultuur
2010-: secretaris commissie Gastschrijver (Universiteit Leiden)
2010-2012: secretaris bestuur muziekschool Voorne
2007-: lid curatorium leerstoel Kinder- en Jeugdliteratuur (LUF)
2005-: lid en penningmeester commissie Annie Romein-Verschoorlezing
2004-2012: lid bestuur Siegenbeek Alumnivereniging Leidse Neerlandici
2002-: coördinatie werkgroep Maria Rust (Historische Vereniging Westelijk Voorne) voor restauratie- en onderzoeksproject begraafplaats te Rockanje
1997-2003: lid bestuur Kalander, stichting voor cultuurhistorische projecten
1992-1997: lid bestuur Landelijke Vereniging van Neerlandici, redacteur LVvN-reeks
1990-2000: lid commissie Gastschrijver
1985-1988: werkzaamheden voor het Vrouwenstudies Letterenoverleg
1982-1983: secretaris medezeggenschapsraad scholengemeenschap (Mercurius, Vlaardingen)
1975-1982: studentlid diverse commissies, van de sectie Moderne Letterkunde, van het vakgroepsbestuur en van de subsectie Nederlandse taal- en letterkunde van de Academische Raad (SNAR)

Publicaties, redacties, etc.
2003-2009: eindredactie serie Kunst & Wetenschap
1995-2009: eindredactie SNL-reeks van Stichting Neerlandistiek Leiden.
1980-: publicaties (artikelen, recensies, etc. in (vak)tijdschriften, kranten, etc.), lezingen, papers, etc. over onderwerpen op het terrein van de Nederlandse literatuurgeschiede-nis, persgeschiedenis, taalbeheersing, funeraire cultuur, etc.

Last Modified: 10-12-2015