Dr. B.P.M. (Berry) Dongelmans

Position:
  • Associate member
Expertise:
  • Dutch language and culture
  • Book history


Telephone number: +31 (0)71 527 2109
E-Mail: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Onderwijs- en Studentzaken, Studieadvies en -coordinatie
Office Address: Witte Singel-complex
P.N. van Eyckhof 1
2311 BV Leiden
Room number 0.01b


Research

Dr. Berry Dongelmans' research focuses on aspects of printed texts related to the study of books. Production, distribution consumerism and design constitute the four main lines of approach. Basically, this amounts to analytical bibliography, publishers and book-sellers, the reading culture and paratext. As genres within this research, a variety of Dutch reading matter and literature as well as young people’s literature from the nineteenth and twentieth centuries offer more than enough possibilities to study book-historical developments and changes.

Key publications

‘Over boekenslijters, boekverkopers en uitgevers in de negentiende eeuw. Enkele ontwikkelingen.’ In: Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, De productie, distributie en consumptie van cultuur. Amsterdam: Rodopi, 1991, 101-115.

Johannes Immerzeel Junior (1776-1841), Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar  uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Amstelveen: Ernst & Co, 1992. 499 p. Dissertatie VU Amsterdam

‘Ware liefde in drie delen. Het verschijnsel romantrilogie in Nederland in de twintigste eeuw’. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 7 (2000), 27-48.

‘Het geheim van de titel. Notities bij de titels van romans en verhalenbundels van W.F. Hermans’. In: Jos Biemans, Lisa Kuitert, Piet Verkruijsse (red.), Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Buitenkant, 2004, 561-589.

‘The Prestige of Complete Works. Some Editions of Joost van den Vondel (1587-1679) discussed’. In: Marieke van Delft, Frank de Glas, Jeroen Salman (eds.), New Perspectives in Book History. Contributions from the Low Countries. Zutphen: Walburg Pers, 2006, 65-82

Last Modified: 10-12-2015