Dr. L.C. (Lucien) van Beek

Position:
  • Lecturer


Telephone number: +31 (0)71 527 2224
E-Mail: l.c.van.beek@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Centre for the Arts in Society, Griekse T&C
Office Address: Johan Huizingagebouw
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room number 0.08a
Telephone number: +31 (0)71 527 2647
E-Mail: l.c.van.beek@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden Univ Centre for Linguistics, LUCL VIET
Office Address: Witte Singel-complex
P.N. van Eyckhof 2
2311 BV Leiden
Room number 1.01a


Interessegebieden

Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap
Oud-Griekse taalkunde (historisch vergelijkend)

Onderzoek

In mijn proefschrift beschrijf ik de ontwikkeling van de vocalische liquidae in de prehistorie van het Grieks. Daarnaast gaat mijn belangstelling vooral uit naar Griekse en Indo-Europese etymologie, en naar de taalkundige en filologische aspecten van Homerus en andere archaïsche Griekse poëzie. Ik heb meegewerkt aan het Etymological Dictionary of Greek van Prof. Dr. R.S.P. Beekes, dat in 2010 is verschenen bij Brill, en ben tevens werkzaam binnen het Indo-European Etymological Dictionary project van Prof. Lubotsky.

Onderwijsactiviteiten

Historische grammatica van het Grieks
Leescollege Homerus
Inleiding Oud-Griekse dialecten (MA)
Inleiding Indo-Europees
Cultuur van de Indo-Europeanen

Curriculum vitae

Na het afronden van de studie Wiskunde aan de Universiteit Leiden (doctoraal 2004) maakte ik de overstap naar Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap (doctoraal 2007). In dat jaar verkreeg ik een Toptalent-beurs van NWO, die mij in staat stelde promotieonderzoek te verrichten naar de reconstructie van het Proto-Grieks, in het bijzonder de relatieve chronologie van de klankontwikkelingen. Mijn proefschrift, dat ik in 2013 hoop te verdedigen, concentreert zich op de ontwikkeling van de vocalische r en l in het Grieks. Naast mijn onderzoek geef ik onderwijs in onder meer Historische Grammatica van het Grieks, Inleiding Indo-Europese Taalvergelijking, en Homerus. Momenteel ben ik aangesteld als medewerker binnen het Indo-European Etymological Dictionary project, en geef ik onderwijs aan studenten in de BA en MA Linguistics binnen de track Comparative Indo-European Linguistics.

Geselecteerde publicaties

L. van Beek, “Vowel assimilation in Greek: the evidence reconsidered”. In: T. Krisch and Th. Lindner (eds.), Indogermanistik und Linguistik in Dialog. Akten der XIII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft vom 21. bis 27. September 2008 in Salzburg, pp. 49-58. Wiesbaden, 2011.

L. van Beek, “The “Saussure Effect” in Greek: a reinterpretation of the evidence”. In: Journal of Indo-European Studies 39 (2011), pp. 129-175.

Last Modified: 10-12-2015