Stagelopen als vertaler bij het Europees Parlement?

Het Europees Parlement (Luxemburg) biedt stageplaatsen aan op de Nederlandse vertaalafdeling voor studenten in de laatste fase van hun master. Datum:19 mei 2016.

Algemene informatie

Op 19 mei 2016 zullen twee medewerkers van de Nederlandse vertaalafdeling van het Europees Parlement in Leiden zijn om voor alle geïnteresseerde studenten Geesteswetenschappen een informatiebijeenkomst over deze stages te verzorgen. Dus ook bachelorstudenten of masterstudenten die nu nog niet toe zijn aan zo’n stage, zijn van harte welkom om alvast inspiratie op te doen en voor de toekomst informatie te krijgen.


Vertaalopdracht

Masterstudenten die interesse hebben in een vertaalstage bij het Europees Parlement wordt gevraagd mee te doen met een vertaalopdracht (Engels-Nederlands), die midden maart 2016 zal worden uitgezet door het Europees Parlement. Uitgangspunt is dat niet alleen studenten Engels maar ook andere taalstudenten voldoende kennis van taal (kunnen) hebben om met deze vertaling mee te doen. Bij vertalen staat immers beheersing van de moedertaal centraal. De tekst zal (een deel van) een Engels krantenartikel over een specifieke EU-kwestie zijn. De vertalingen worden gecorrigeerd en besproken in een workshop op 19 mei waarin zij aan de hand van een PowerPoint presentatie ingaan op de goede, minder goede of opmerkelijke vondsten die zij in het werk van de studenten hebben aangetroffen. Ze hopen hierbij op een discussie met de aanwezigen over de praktische kanten van het beroep van vertaler bij het Europees Parlement.

Informatie over de stageplaatsen

Aangenomen kandidaten krijgen een onkostenvergoeding van ruim 1200 euro netto per maand. Duur van een stage is 3 maanden, maar kan in geval van wederzijdse tevredenheid één keer worden verlengd met nog eens 3 maanden.

Praktische informatie

Exact programma (algemene informatiebijeenkomst, workshop), locatie, tijden en aanmeldinformatie via programma 19 mei Europees Parlement.

De voorlichting is gratis bij te wonen, wel vragen we je om in te schrijven. 
Schrijf je in !  

De aanmelding voor de vertaalopdracht is inmiddels gesloten.

Last Modified: 14-03-2016