Dr. D.E.J. (Diederik) Smit

Position:
  • Postdoc researcher
Expertise:
  • Geschiedenis van de politieke cultuur
  • Herinneringscultuur
  • Stadsgeschiedenis


Telephone number: +31 (0)71 527 2705
E-Mail: d.e.j.smit@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Institute for History, Vaderlandse Geschiedenis
Office Address: Johan Huizingagebouw
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room number 1.21
Telephone number: +31 (0)71 527 2705
E-Mail: d.e.j.smit@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Onderwijs- en Studentzaken, Studieadvies en -coordinatie
Office Address: Johan Huizingagebouw
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room number 1.21


Curriculum vitae

Diederik Smit (Groningen 1983) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde cum laude af op een scriptie over de symboolfunctie van het Torentje en de Trêveszaal in de Nederlandse politiek. Tijdens zijn studie was hij onder meer enkele jaren hoofdredacteur van Historisch Tijdschrift Groniek. Momenteel is Diederik verbonden aan de vakgroep Vaderlandse Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Ook is hij betrokken bij de opzet en coördinatie van het masterprogramma ‘Het Politieke Debat’. 

In 2015 rondde hij zijn proefschrift over de betekenis van de historische gebouwen op het Binnenhof in de politiek sinds 1813 af. Dit project ‘The Binnenhof’: A Contested Court. History, Housing and Politics in The Hague, 1813-2013' werd gefinancierd door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Publicaties

Artikel in bundel: ‘Plaatsen van bestuur en overleg. De betekenis van het Torentje en de Trêveszaal in de Nederlandse politiek’ in: D.E.J. Smit en H. te Velde, Van Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof (2010) t.v.

Artikel in tijdschrift: ‘Neither text, nor context. An interview with Quentin Skinner’, Historisch Tijdschrift Groniek 174, (2007) 117-134.

Dubbelrecensie: ‘J. van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie en oppositievorming, 1813-1840 en P. van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, theorie en praktijk, 1813-1840, Historisch Tijdschrift Groniek 172, 373-378.

Last Modified: 10-12-2015