Prof.dr. R.C.J. (Rudi) van Maanen (Emeritus)

Position:
  • Professor Emeritus of Urban History
Fields of interest

Geschiedenis is een relevante maatschappelijke factor. Kennis van de historische component van de wereld om ons heen vergroot het begrip daarvan. Historisch denken dient een rol te spelen in het spanningsveld tussen veranderen en behouden. De samenleving heeft een ruim draagvlak nodig van mensen met een historisch bewustzijn. Dat kan beginnen met familiegeschiedenis en eindigen met wereldgeschiedenis. Het archiefwezen draagt daar in hoge mate toe bij door de bronnen die het beheert, ter beschikking te stellen aan zowel onderzoekers als belangstellenden.
De stad als samenlevingsvorm en als voortbrenger van cultuur heeft mij altijd geboeid. De stedelijke dimensie heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van Europa en van de Nederlanden. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de inrichting van de stedelijke ruimte en de uitdagingen van de stedelijke samenleving, in het bijzonder van Leiden.

Stadsgeschiedenis, Leiden, archief, historisch bewustzijn, historische context

Publications

Zie 'Published work' naast 'Profile'.

Last Modified: 16-02-2016