Prof.dr. mr. C. (Cees) Fasseur (Emeritus)

Position:
  • Professor Emeritus
Major publications

- Fasseur, C., Kultuurstelsel en koloniale baten. De Nederlandse exploitatie van Java 1840- 1860 (Leiden, 1975). [English transl.: The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System (Ithaca, NY, 1992).]

- Fasseur, C. (ed.), Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel (2 vol.; Den Haag, 1980).

- Fasseur, C., `Clio and Clifford Geertz', Itinerario 14 (1990) 71-80.

- Fasseur, C., `Purse or principle. Dutch colonial policy in the 1860s and the decline of the cultivation system', Modern Asian Studies 25 (1991) 33-52.

- Fasseur, C., `Colonial dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia', in: W.J. Mommsen en J.A. de Moor (eds.), European expansion and law. The encounter of European and indigenous law in 19th- and 20th-century Africa and Asia (Oxford en New York, 1992) 237-256.

- Fasseur, C., De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950 (Amsterdam, 1993).

- Fasseur, Cees, De weg naar het paradijs. En andere Indische geschiedenissen (Amsterdam, 1995).

- Fasseur, Cees, 'Cornerstone and stumbling block. Racial classification and the late colonial state in Indonesia', in: E. Nathaniel Gates (ed.), Racial Classification and History (New York, 1997) 37-56.

- Fasseur, Cees, Indischgasten (Amsterdam, 1997)

- Fasseur, C., 'De taal is gans de Indisch ambtenaar', in: Kees Groeneboer (red.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West. (Amsterdam, 1997) 187-205.

- Fasseur, Cees, Wilhelmina. De jonge koningin (Amsterdam, 1998).

- Fasseur, Cees, Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas (Amsterdam, 2001).

Last Modified: 31-01-2013