Prof. dr. Henk den Heijer en dr. Anita van Dissel verzorgen Studium Generale reeks 'Nederland op de wereldzeeën'

In het studium generale 'Nederland op de wereldzeeën' worden door prof.dr. Henk den Heijer en dr. Anita van Dissel diverse aspecten van de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis in een internationale context belicht. Marine en kaapvaart, cartografie en navigatie, moedernegotie en grote compagnieën, containervaart en offshore, schepen en zeevarenden, havenfaciliteiten en binnenvaart komen aan de orde.

Ruim vier eeuwen geleden zwermden Nederlandse schepen en hun bemanningen uit over de wereldzeeën. Ze voeren naar het noorden, over de Atlantische Oceaan naar het westen en rond Kaap Hoorn en voorbij Kaap de Goede Hoop naar Azië. Ze dreven handel, gingen de strijd aan met Europese concurrenten, onderwierpen goed- of kwaadschiks inheemse volken en stichtten nederzettingen en koloniën.

Het vervoer van goederen en mensen via het water was in veel opzichten bepalend voor de ontwikkeling van scheepstypen, navigatiemiddelen en handelsnetwerken. De maritieme expansie van Nederland heeft diepe sporen nagelaten in de Nederlandse geschiedenis en in Suriname, Indonesië, de Caribische eilanden en andere gebieden in Afrika en Amerika. Naast een mondiale maritieme natie is Nederland ook de belangrijkste toegangspoort tot West-Europa.

De collegereeks geeft een actueel beeld van de Nederlandse maritieme geschiedenis in de breedste zin van het woord.


Tijd en plaats

Lezingen op dinsdagavonden vanaf 3 november 2015 t/m 8 december 2015.
Van 19.30 tot 21.15 uur met pauze.
Zaal 003
Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1 Leiden

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig. Iedereen is welkom.

Meer informatie en het programma.

Prof. dr. H.J. (Henk) den Heijer (Emeritus)


Dr. A.M.C. (Anita) van Dissel


Last Modified: 10-11-2015