About the institute

News and events / Nieuws

De geboortepapieren van Nederland

De unie van Utrecht, de apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van verlating in hedendaags Nederlands. Samengesteld en ingeleid door Coos Huijsen en Geerten Waling


Sporen van Spionage: Een speurtocht door geheim Nederland

Dit boek, samengesteld door voormalig BVD-historicus Dick Engelen en historicus Constant Hijzen, geeft een overzicht van lokaties in Nederland die in de twintigste eeuw iets te maken hebben gehad met spionage en geheime diensten uit binnen- en buitenland.