About the institute

News and events / Nieuws

Dr. Gep Eisenloeffel overleden

De Faculteit der Geesteswetenschappen, het Instituut voor Geschiedenis en de Minor Internationaal en Intercultureel Management van de Universiteit Leiden zijn geschokt door het plotselinge overlijden van Dr. Gep Eisenloeffel.


Promotie Diederik Smit 'Het Binnenhof. Haagse politiek, huisvesting en herinnering 1806-2014'

Het historische Binnenhof als zetel van regering en parlement is de voorbije eeuwen niet altijd onomstreden geweest. In zijn proefschrift laat Diederik Smit zien hoe het oude machtscentrum van de Republiek zich in de voorbije tweehonderd jaar als toneel van de politiek kon handhaven en uiteindelijk uitgroeide tot één van de bekendste plekken in het land: van een vervallen en verlaten complex tot het hart van de Nederlandse democratie.


Promotie Adriaan van Veldhuizen 'De Partij. Over het politieke leven in de vroege SDAP'

De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was een politiek experiment. Bij haar oprichting in 1894 hadden de meeste leden geen stemrecht, de leiders geen politieke ervaring en stond de organisatievorm nog in de kinderschoenen. Wie lid werd, zette bovendien zijn geld, goede naam en baan op het spel. Waarom zou iemand dat doen? Was ideologische overtuiging reden genoeg om aansluiting te zoeken bij de sociaaldemocraten, of speelde er meer?