Keuzevakken: Muziek, Beeldende Kunst en Vormgeving

De Academie der Kunsten biedt studenten aan de Universiteit Leiden de binnen Nederland unieke mogelijkheid om keuzevakken en minoren te volgen aan het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Leidse studenten kunnen zich hier tijdens hun studie op het hoogste niveau bekwamen op verschillende terreinen binnen de muziek en de beeldende kunsten. Hieraan zijn overigens geen kosten verbonden. Het studieaanbod, waarvan vele studenten zowel binnen (vrije keuzeruimte) als buiten (extra-curriculair) de Bachelor- of Masterstudie gebruikmaken, bestaat uit:

Minor muziek: Practicum Musicae (PM)

De minor Practicum Musicae aan het KC duurt één jaar per niveau. Je kunt kiezen uit Klassiek (tevens Oude Muziek) of Jazz. Tijdens deze minor ('PM') volg je privéles òf in het instrument van je keuze, òf in zang. Daarnaast volg je muziektheorie (studenten Klassiek krijgen daarnaast correpetitie: samenwerking met een pianist bij het instuderen van stukken). Studenten kunnen naar keuze een los jaar volgen of het gehele traject bestaande uit niveau 1, 2, en 3. Per niveau kun je 10 EC behalen. Aan de minor PM zijn enige toelatingseisen (Klassiek/Oude Muziek, Zang Klassiek, Jazz) verbonden met betrekking tot aanvangsniveau en ontwikkelingsvermogen.
Practicum Musicae 1: instrumentaal of vocaal (klassiek of jazz);
Practicum Musicae 2: instrumentaal of vocaal (klassiek of jazz);
Practicum Musicae 3: instrumentaal of vocaal (klassiek of jazz).

Alle lessen binnen de minor Practicum Musicae worden gegeven op het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag.


Keuzevakken muziek

Academie der Kunsten, Rapenburg 38

Academie der Kunsten, Rapenburg 38

De Academie der Kunsten en het Koninklijk Conservatorium verzorgen de volgende theoretische keuzevakken over muziek:
Wat is Muziek? De rol van muziek in de samenleving door de tijden heen: 'Van Plato tot Pussy Riot' (interview met docent hier)
Muziektheorie: inleiding
Luisteren door analyse
Jazzgeschiedenis
Overzicht westerse muziekgeschiedenis
Leonard Bernstein en 'The unanswered question'
Wereldmuziek: inleiding
Capita selecta oude muziek (in de bibliotheek ten huize van Ton Koopman)
Gregoriaans
Popmuziek: Soundtrack of a Western Culture
Music and Society (Honours Class)
Listening and Looking


De meeste keuzevakken muziek duren één of twee semesters, en leveren 5 of 10 EC op.
Alle keuzevakken muziek worden gegeven op het Lipsius of het Wittesingelcomplex te Leiden, of op het Koninklijk Conservatorium te Den haag.


Keuzevakken sonologie

Het Koninklijk Conservatorium verzorgt de volgende keuzevakken over geluid en electronische muziek:
Aesthetics & performance in electronic music
Composing with Algorithms
Psycho-akoestiek
Signaal en syteem 1
Signaal en syteem 2
Sound and space
Music and Time
Physical Models and Analysis / Re-synthesis

Alle keuzevakken over geluid en electronische muziek worden gegeven op het Koninklijk Conservatorium te Den haag.

Praktische keuzevakken beeldende kunst: Practicum Artium (PA)

De praktische keuzevakken beeldende kunst aan de KABK duren één semester en bedragen 5 EC. Na toelating wordt individueel en in groepsverband gewerkt aan (kunst-)werkstukken die na afloop van het keuzevak worden beoordeeld. Aan de keuzevakken PA zijn enige toelatingseisen verbonden met betrekking tot aanvangsniveau.De verschillende keuzevakken zijn:
Fotografie 1
Fotografie 2
Grafische vormgeving 1
Grafische vormgeving 2
Schilderen 1
Schilderen 2
Tekenen 1
Tekenen 2

Alle keuzevakken beeldende kunst worden gegeven op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Prinsessegracht 4, Den Haag.


Theoretische keuzevakken beeldende kunst

De theoretische keuzevakken beeldende kunst aan de KABK duren één semester of het gehele studiejaar en bedragen 5 EC. De verschillende keuzevakken zijn:
Sound Objects
Listening and Looking
Thesis Lab: THE ARTIST AS RESEARCHER AS WRITER AS ARTIST
Performative Research Practices
Writing Art (Honours Class)

Alle keuzevakken beeldende kunst worden gegeven op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Prinsessegracht 4, Den Haag of in het Lipsiusgebouw in Leiden.


Alle lessen binnen het keuzevakaanbod van de Academie der Kunsten worden gegeven door absolute topdocenten op de verscheidene vakgebieden. Passende inzet is dan ook gewenst indien je hieraan deelneemt.

LAK - Cursussen kunstzinnige vorming

Naast het bovenstaande onderwijs, biedt de Universiteit Leiden tal van cursussen op het gebied van kunstzinnige vorming, zoals toneel, dans, tekenen, schilderen, zang, fotografie en literatuur. Deze cursussen worden aangeboden door het LAK Cursusbureau.
Klik hier voor het complete aanbod:
http://voorzieningen.leidenuniv.nl/lakcursussen/


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Last Modified: 21-06-2017