Education

" class="getfive" title="" alt="" />

You will be automatically redirected. Is nothing happening? To our new website.Keuzevakken: Muziek, Beeldende Kunst en Vormgeving

De Academie der Kunsten biedt studenten aan de Universiteit Leiden de binnen Nederland unieke mogelijkheid om keuzevakken en minoren te volgen aan het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Leidse studenten kunnen zich hier tijdens hun studie op het hoogste niveau bekwamen op verschillende terreinen binnen de muziek en de beeldende kunsten. Hieraan zijn overigens geen kosten verbonden. Het studieaanbod, waarvan vele studenten zowel binnen (vrije keuzeruimte) als buiten (extra-curriculair) de Bachelor- of Masterstudie gebruikmaken, bestaat uit:


Electives for KC and KABK students

The Royal Conservatoire and the Royal Academy of Art collaborate with Leiden University. Therefore, students at the KC and the KABK have the opportunity to take academic electives in Leiden as part of their studies! The credits (ECs) you receive when successfully completing an elective can be used in your Bachelor or Master studies. There is no extra cost involved.